دانلود پاورپوینت اجرای‌ روشهای‌ توافقی‌ رسیدگی‌ به‌ اطلاعات‌ مالی ‌جهت رشته ی حسابداری در قالب 12 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

هدف استاندارد : ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم درباره مسئولیتهای‌ حرفه‌ای‌ حسابرس‌ در موارد اجرای‌ روشهای‌ توافقی‌ رسیدگی‌ به‌ اطلاعات‌ مالی‌، و شكل‌ و محتوای‌ گزارش.  تاكید این‌ استاندارد، رسیدگی‌ به‌ اطلاعات‌ مالی‌‌، اما همچنین سودمند برای‌ رسیدگی‌ به‌ اطلاعات‌ غیرمالی‌. اجرای روشهای‌ توافقی‌ شامل‌ روشهای‌ مشخصی‌ درباره: هریك‌ از اقلام‌ (مانند، حسابهای‌ پرداختنی‌، حسابهای‌ دریافتنی‌، خرید از اشخاص‌ وابسته‌ و فروش‌ و سود هریك‌ از اجزای‌ واحد مورد رسیدگی‌)، یكی‌ از صورتهای‌ مالی‌ (برای‌ مثال‌، ترازنامه‌) یا حتی‌ مجموعه‌ صورتهای‌ مالی‌

 

 

 

فهرست مطالب

کلیات

هدف‌ از اجرای‌ روشهای‌ توافقی‌ 

اصول‌ كلی‌ حاكم‌ بر اجرای‌ روشهای‌ توافقی‌

نكات‌ اساسی‌ قرارداد 

برنامه‌ریزی‌

مستندسازی‌

روشهای‌ رسیدگی‌ و شواهد    

گزارشگری‌  

تاریخ اجرا