تکمیل فرم خرید
نام فایل

بررسی تاثیر سرمایه فکری در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران بر شاخص توسعه انسانی

قیمت 137,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >